Saturday, August 11, 2007

Ashin Sandadika

ၾကာပန္းေလးလို က်င့္ေနမွာ

႐ႊံ႔ႏြံၾကားမွာ ေပါက္ဖြားေပမယ့္
႐ႊံ႔ႏြံနဲ႔မလိမ္းက်ံ၊ မကပ္ၿငိတ့ဲၾကာကို
သူေတာ္ေကာင္းတိုင္း အတုယူသင့္ပါတယ္။
ေလာကဓံ႐ႊံ႔ႏြံေတြ၊ ကာမဂုဏ္႐ႊံ႔ႏြံေတြ
ကိေလသာ႐ႊံ႔ႏြံေတြၾကားမွာ
ေပါက္ဖြားႀကီးျပင္းလာေပမယ့္
အ့ဲဒီ႐ႊံ႔ႏြံေတြနဲ႔ မလိမ္းက်ံ
မကပ္ၿငိတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ဟာ
သန္႔စင္ျမင့္ျမတ္တ့ဲ ၾကာလုိလူအစစ္ပါပဲ...။

Ashin Sandadika

စိတ္ေနစိတ္ထား မွန္မွ ဥပုသ္ရပါတယ္

ဆပ္ျပာေတာ ့တိုက္ပါရဲ႕
အ၀တ္ကို
ေၾကးထြက္ေအာင္
လက္ႏွစ္ဘက္နဲ႕
ပြတ္တိုက္မေပးဘူးဆိုရင္
အ၀တ္မျဖဴႏိုင္ပါဘူး

ဘာ၀နာေတြေတာ့ ပြားေနပါရဲ႕
စိတ္ေနစိတ္ထား
မမွန္မကန္ဘူးဆိုရင္လည္း
စိတ္အ၀တ္ မသန္႕စင္ႏိုင္ပါဘူး။
ထုိ႕ေၾကာင့္
ဥပုသ္စစ္စစ္ရလိုသူဟာ
ၾကံဳလာသမွ်အျဖစ္အပ်က္တိုင္း
ဆံုလာသမွ်ပုဂၢိဳလ္တိုင္းအေပၚ
ေယာနိေသာမနသိကာရ လို႕ေခၚတဲ့
“စိတ္္ထားေကာင္း” နဲ႔
“စိတ္ေကာင္းထား” ႏိုင္ဖို႕လည္း
အထူးသတိျပဳရပါမယ္။
ဘာ၀နာပြားျပီး
စိတ္ထားပုပ္ေနရင္လည္း
ဥပုသ္မရပါဘူး။
တရားအားထုတ္ျပီး
စိတ္ထားယုတ္မာေနရင္
ဥပုသ္မရပါဘူး။
အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေ႐ႊပါရမီေတာရ)

Ashin Sandadika

ေနရာတိုင္းမွာ ဥေပကၡာ

ပါရမီ ဆယ္ပါးထဲမွာ
ေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့
“ဥေပကၡာပါရမီ” ဟာ
တျခားပါရမီေတြ
သန္႕သန္႕စင္စင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ဖို႕
အထြက္အထိပ္ေရာက္
ျပီးေျမာက္ျပည့္စံုဖို႕အတြက္
မရွိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့
အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါရမီ
အေခါင္အုပ္ ပါရမီ
ျဖစ္ပါတယ္

Ashin Sandadika

လူတစ္ေယာက္ဟာ
ရုပ္ဘယ္ေလာက္ေလာက္ေခ်ာေခ်ာ
ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းရင္
လံုး၀က်က္သေရမရွိပါဘူး ။
လူတစ္ေယာက္ရဲ႔
ဂုဏ္သတင္းပ်ံေမႊးမူ႔ကို
ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္
ထိမ္းသိမ္းထားႏိူင္တာ
ကိုယ္က်င့္တရားရနံ႔
တစ္တခုပဲရွိပါတယ္ ။

အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေ႐ႊပါရမီေတာရ)

Ashin Sandadika

ကိုယ့္ပတ္၀င္းက်င္မွာ
လူေတြဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ
ကိုယ့္တရားအာရုံနဲ႔ကိုယ္
တစ္စိတ္တည္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္
တစ္ေယာက္တည္းေနတာနဲ႔
သေဘာခ်င္းအတူတူပါပဲ
လူလည္းတစ္ေယာက္တည္း
စိတ္လည္းတစ္စိတ္တည္း
ဆိုရင္ေတာ့အေကာင္းဆံုးေပါ့ ။

Ashin Sandadika

ဆင္းရဲကင္းၿပီး
ခ်မ္းသာခ်င္ရင္
သမင္ခ်ဳိလိုမက်င့္နဲ႔
ၾကံ့ခ်ဳိလိုက်င့္ ။
ၾကခတ္၀ါးရုံလိုမက်င့္နဲ႔
မွ်စ္စို႔လိုက်င့္
ကိုယ္အေဖၚလည္းမၿငိတြယ္နဲ႔
စိတ္အေဖၚလည္းမၿငိကပ္နဲ႔ ။

အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေ႐ႊပါရမီေတာရ)

mother day 2

ေဖေဖေမေမရွိၾကေသာညီေလးညီမေလးမ်ားကို
သတိေပးပါရေစေနာ္ 12/08/07 ေန႔ဟာအေမ
မ်ားေန႔ျဖစ္ပါတယ္အဲဒီေန႔မွာေရာအဲဒီေန႔ေနာက္
ပိုးမွာပါညီေလးတို႔ညီမေလးတို႔ေမေမမ်ားကိုစိတ္
ခ်မ္းသာေအာင္ထားႏိူင္ၾကပါေစေနာ္ေက်ာင္းပ
ညာသင္ၾကားေနၾကေသာညီေလးညီမေလးမ်ား
ကလဲစိတ္ပါ၀င္စားစြာေက်ာင္းတက္ၾကပါညီေလး
ညီမေလးမ်ားဟာတစ္ေန႔ေသာအခါမွာႏိူင္ငံတာ
၀န္ကိုပခုံးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ရမဲ့ႏိူင္ငံေခါင္း
ေဆာင္ႀကီးေတြျဖစ္မလာႏိူင္ဘူးလို႔မေျပာႏိူင္ပါ
အဲဒီေတာ့ညီေလးညီမေလးမ်ားကမိမိတို႔တတ္
ေျမာက္ထားတဲ့ပညာမ်ားကိုလဲနားမလည္ႏိူင္
ေသးတဲ့သူမ်ားကိုမွ်ေ၀ေပးႏိူင္ၾကပါေစေနာ္
တကယ္ေတာ့အေဖမ်ားေန႔အေမမ်ားေန႔ရယ္
ဆိုတာကလူသားအားလံုးကိုသတိေပးျခင္းျဖစ္
ပါတယ္အၿမဲတမ္းမိမိတို႔ကိုေမြးထုပ္ေပးလိုက္
ေသာမိဘမ်ားကိုသတိရေစခ်င္းအလို႔ငွါျဖစ္ပါ
တယ္အဲဒီအေမမ်ားေန႔မွာညီေလးညီမေလးမ်ား
ကမိမိတို႔ခ်စ္ေသာေမေမကိုစိတ္အခ်မ္းသာဆံုး
ျဖစ္ေအာင္ထားႏိူင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးပါ
တယ္အကိုကေတာ့အကိုသိသေလာက္ေလးကို
ဒီေနရာေလးကေနေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္အမွန္
ေတာ့အကိုကအေဖေရာအေမပါမရွိေတာ့ပါဘူး
လူဘ၀မွာေဖေဖေမေမမရွိတာဟာအင္မတန္မွ
ဆိုးရြားလွပါတယ္စကားပံုေတာင္ရွိေသးတာပဲ
ေနာ္အမိမဲ့သားေရနည္းငါးတဲ့အဲဒီလိုဘ၀မ်ဳိးကို
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မလိုျခင္ၾကပါဘူး
ဘ၀ေပးကုသိုလ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာၾကရတာႀကီးပါ
ပဲေနာ္အကိုမေန႕ထိုင္းတီဗီမွာၾကည့္ရပါတယ္
အေမမ်ားေန႔အတြက္အိမ္ကေမေမမသိေအာင္
အမွတ္တရပစြ့ည္းေလးေတြ၀ယ္ေနၾကေသာ
သူမ်ားကိုျမင္ရတာအင္မတန္မွ၀မ္းသာစရာ
တစ္ခုပါသူတို႔ကေတာ့ေပးစရာေမေမရွိေနတာ
ကိုးေနာ္အကိုတို႔လိုေမေမမ၇ွိတဲ့သူဆိုရင္ဘယ္
သူကိုသြားေပးရမွာလဲေနာ္အဲဒီေတာ့ညီေလးညီ
မေလးမ်ားကလဲေမေမရွိေနတုန္းအခ်ိန္မွာေပး
ၾကပါေနာက္ဆံုးဘာမွမေပးႏိူင္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ
သားေမေမကိုအရန္းခ်စ္ပါတယ္ေမေမစိတ္
ဆင္းရဲေအာင္သားဘာမွမလုပ္ပါဘူးသားအ
တြက္နဲ႔ေမေမတို႔စိတ္မဆင္းရပါေစဘူးအစရွိ
သည္ေပါ့ေနာ္ညီမေလးမ်ားကလဲထိုနည္းတူစြာ
ေပါ့ဟုတ္ၿပီလားဆရာလုပ္တာေတာ့မဟုတ္ပါ
ဘူးေနာ္အကိုစိတ္ကူးထဲမွာရွိေနတာေလးကို
ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္လာေရာက္စာဖတ္
ၾကသူမ်ားအားလံုးနာလည္ခြင့္လႊတ္ေပးႏိူင္ၾက
ပါေစလို႔ဆုေတာင္းေတာင္းေမေမမ်ားေန႔ကို
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ရင္းကြယ္လြန္သြားရွာၿပီ
ျဖစ္ေသာေဖေဖနဲ႔ေမေမကိုဒီေနရာေလးကေန
သားေလးရွစ္ခိုးကန္ေတာ့လိုက္ရပါေတာ့သည္။
မွတ္ခ်က္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ႀကီးဟုတင္စားေခၚေ၀ၚ
ၾကေသာမိခင္ဖခင္တို႔အားထာ၀ရခ်စ္ခင္ေလးႏိူင္
ၾကပါေစေသာ္ ။
အားလံုးကိုစိတ္ႏူစ္ဖ်ာက်မ္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ။
ကိုထြဋ္ ဓႏူျဖဴ

Friday, August 10, 2007

mother day 1

12/08/07 ဒီေန႔ဟာအေမမ်ားေန႔ျဖစ္ပါတယ္ သားေမေမကိုသတိရေနမိပါတယ္ေမေမ သားတို႔ရဲ႕ဘ၀မွာေမေမမရွိတာအခုဆိုလွ်င္အႏူစ္ 26 ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီေမေမ သားေလးေမေမကိုအရန္းသတိရတယ္သားေလး ေမေမကိုလြမ္းလို႔ငိုမိပါတယ္အခ်ိန္တုိင္းမိခင္ႀကီးရဲ႔ေမတ္တာ ေစတနာေတြကိုတမ္းတမိပါတယ္သားတို႔ဘ၀မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်င္းေတြ ကုန္ဆံုးေနတာၾကာခဲ့ၿပီေပါ့ေနာ္သားမွတ္မိပါေသးတယ္ ေမေမကုန္စိမ္းဘန္းကိုေခါင္းေပၚတင္ၿပီးသားတို႔ကိုရွာေကြၽးတာသားသတိရမိပါေသးတယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာသားအသက္က ၆ ႏူစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲရွိေသးတာေနာ္ အခုခ်ိန္မွာေမေမသာအနားမွာရွိေနခဲ့ရင္အရန္းေကာင္းမွာပဲေနာ္ ။